تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 49 : 8
  • امضا کنندگان نامه مذاکره مجدد با ترامپ از ارتش آمریکا هم خطرناک تر هستند

  • تا سقوط رژیم صهیونیستی و آل سعود چند قدمی بیش نمانده است

  • قیام ۱۵ خرداد مقدمه ای بود بر پیروزی بهمن ۵۷

  • ّبرجام چیزی جز فریب نیست و پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود

حسن نوروزی
حسن نوروزی
مسئول ستاد

رضا نورانی
رضا نورانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
نیکوداوری
نیکوداوری
معاونت خواهران
محمد مرتضی نیا
محمد مرتضی نیا
معاونت اداری و پشتیبانی
ابراهیم یزدانپور
ابراهیم یزدانپور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی