تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 42 : 10
  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

  • ادامه مبحث عهد نامه مالک اشتر (نامه 53 نهج البلاغه )

  • مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • برگزاری نماز باران مدرسه شهید عدالت