تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 11 : 4
  • تعویض سیستم صوتی مصلی جمعه بوشهر

  • نصب کولر در محل وروردی خواهران

  • نصب پرده هوا در محل ورودی خواهران

  • مهم‌ترین هدف دشمن در تهاجم فرهنگی سست کردن پایه‌های دینی و اعتقادی بانوان است

سید نعمت الله رکنی
سید نعمت الله رکنی
مسئول ستاد

غلامرضا ابراهیمی
غلامرضا ابراهیمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
میکائیل عاشوری
میکائیل عاشوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
عبدالله محبوبی
عبدالله محبوبی
مسئول امور جوانان
محمد جواد نیکو
محمد جواد نیکو
معاونت فرهنگی و تیلبغی
طاهره بیگم جاویدی بوشهری
طاهره بیگم جاویدی بوشهری
معاونت خواهران
عبدالمجید رجبی
عبدالمجید رجبی
معاونت اداری و پشتیبانی