تاريخ روز

شنبه 1400/6/27 - 54 : 13
  • ازدواج یک بنیان مقدس و پیمان بقاأ است که در بهشت هم اولویت دارد.

  • نماز جمعه 12 مرداد 97 شهرستان بناب

  • طبق مقررات اسلامی و سیره اولیاء و حتی قانون اسای جمهوری اسلامی باید با اقشار مختلف مردم مدارا کرد و حرمت ها را حفظ نمود.

  • نماز جمعه 8 تیر 97 شهرستان بناب

اکبر بایگان
اکبر بایگان
مسئول ستاد

محمدقلی سلطانی
محمدقلی سلطانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید علی بروفه
سید علی بروفه
مسئول امور جوانان
سیدرضا حسینی
سیدرضا حسینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
اصغر درخشان
اصغر درخشان
معاونت فرهنگی و تبلیغی
پروین آشتیانی
پروین آشتیانی
معاونت خواهران