تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 24 : 6
  • جلسه خواهران ستاد نمازجمعه بیارجمند عصر جمعه برگزار گردید

  • نماز وحدت آفرین 21/4/98 بیارجمند به امامت امام جمعه موقت این شهر برگزار گردید

  • جلسه اعضا ستاد نمازجمعه بیارجمند98/4/21

  • جلسه اعضا ستاد نمازجمعه بیارجمند98/4/21

رمضانعلی باقری
رمضانعلی باقری
مسئول ستاد

عالیه سادات آمیقی
عالیه سادات آمیقی
معاونت خواهران
حسین باقری
حسین باقری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد کریمی
محمد کریمی
معاونت اداری و پشتیبانی
حسن کریمی
حسن کریمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حسن کریمی
حسن کریمی
مسئول امور جوانان
رضا احمدی
رضا احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی