تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 53 : 1
  • همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی آدینه 21

  • همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی آدینه 21

  • بسته ویژه «ستاد» به مناسبت شهادت امام رضا(ع)

  • جلسه هم اندیشی معاونت خواهران ستاد با بانوان فرهیخته شهرستان بیرجند

محمد حسن زنگویی
محمد حسن زنگویی
مسئول ستاد

سیدحسین اصغری
سیدحسین اصغری
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدمحمد حسنی
سیدمحمد حسنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمدعلی اسماعیلی
محمدعلی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی