تاريخ روز

سه شنبه 1396/7/25 - 31 : 14
  • مسابقه نقاشی ویژه کودکان در نماز جمعه

  • جلسه ماهیانه ستاد

  • نماز باشکوه ظهر عاشورا96

  • تظاهرات ضد آمریکایی مردم شریف بیرجند در پی سخنان سخیف و ابلهانه ترامپ

محمد حسن زنگویی
محمد حسن زنگویی
مسئول ستاد

سیدحسین اصغری
سیدحسین اصغری
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدمحمد حسنی
سیدمحمد حسنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمدعلی اسماعیلی
محمدعلی اسماعیلی
معاونت فرهنگی و تیلبغی