تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 48 : 9
  • مسئولان اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهند / 12 فروردین نماد استقلال خواهی ملت ایران است.

  • اقتصاد مقاومتی، انتخابات سالم و ایستادن مقابل آمریکا از تاکیدات رهبری به مردم و مسئولان است.

  • ملت ایران شایسته مسئولان انقلابی است

  • مدیران قوی و انقلابی کشور را به سمت توسعه پیش می‌برند.

مرتضي درياييان
مرتضي درياييان
مسئول ستاد

حسين دريس
حسين دريس
مسئول امور جوانان
سيد حسن موسوي
سيد حسن موسوي
معاونت اداری و پشتیبانی
نعمت الله محمد پور
نعمت الله محمد پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
معصومه حسيني
معصومه حسيني
معاونت خواهران