تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 40 : 4
  • حماسه ۹ دی درس عبرتی برای دشمنان بود.

  • تقدیر از خانم پرستو عرب

  • تقدیر از آقای سینا احمدحسینی

  • ملت در 9 دی ، توطئه های دشمنان و استکبار را نقش بر آب کرد.

مرتضي درياييان
مرتضي درياييان
مسئول ستاد

حسين دريس
حسين دريس
مسئول امور جوانان
سيد حسن موسوي
سيد حسن موسوي
معاونت اداری و پشتیبانی
نعمت الله محمد پور
نعمت الله محمد پور
معاونت سیاسی - اجتماعی
معصومه حسيني
معصومه حسيني
معاونت خواهران
جواد عبدالهی
جواد عبدالهی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
مزعل مذکوری
مزعل مذکوری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی