تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 58 : 18
  • انتخابات

  • نماز جمعه روز نیمه شعبان

  • شرکت امام جمعه در جلسه مداحان شهرستان دیلم

  • جشن نیمه شعبان

غلامشاه درویشی
غلامشاه درویشی
مسئول ستاد