تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 50 : 9
  • دیدار فرماندهی محترم دریابانی

  • امام جمعه دیلم:توسعه آموزش های مهارتی راهکار کوچک کردن بدنه دولت است

  • جلسه با کارگزاران ومسئولین اعتکاف

  • دیدار وملاقات مسئولین با امام جمعه محترم شهرستان دیلم

غلامشاه درویشی
غلامشاه درویشی
مسئول ستاد