تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 10
  • دیدار فرماندهی محترم دریابانی

  • امام جمعه دیلم:توسعه آموزش های مهارتی راهکار کوچک کردن بدنه دولت است

  • جلسه با کارگزاران ومسئولین اعتکاف

  • دیدار وملاقات مسئولین با امام جمعه محترم شهرستان دیلم