تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 4 : 21
  • نمازجمعه یکم بهمن ماه 95

  • روشنگری آسیب های شبکه های اجتماعی و مجازی

  • پنجمین مرحله دوره مقدماتی تربیت مربی مهدویت

  • نماز جمعه 24 دی شهر باغستان

عباس زندی
عباس زندی
مسئول ستاد

فاطمه عباسی
فاطمه عباسی
معاونت خواهران
حسین شاکری حسین آباد
حسین شاکری حسین آباد
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمد غفوری
محمد غفوری
مسئول امور جوانان
جمال الدین کاشانی جم
جمال الدین کاشانی جم
معاونت فرهنگی و تیلبغی
احمد شیخی
احمد شیخی
معاونت اداری و پشتیبانی