تاريخ روز

جمعه 1398/1/2 - 26 : 12
  • تصاویر برگزاری نمازجمعه مورخه 17 اسفند 1397

  • تصاویر برگزاری نمازجمعه مورخه 17 اسفند 1397

  • شرکت امام جمعه آزادشهر در زنگ نیکوکاری در شهرستان

  • حضور امام جمعه آزادشهر در جشنواره مالک اشتر شهرستان

سید محمود موسوی
سید محمود موسوی
مسئول ستاد

محمد سدیدی
محمد سدیدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا فندرسکی
رضا فندرسکی
معاونت سیاسی - اجتماعی
موسی رحمانی
موسی رحمانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمود مظفری
محمود مظفری
معاونت اداری و پشتیبانی
منصور غفاری
منصور غفاری
مسئول امور جوانان
آذر اسکندری چراتی
آذر اسکندری چراتی
معاونت خواهران