تاريخ روز

جمعه 1396/6/31 - 49 : 21
  • گزارش تصویری / اقامه نماز با شکوه عید سعید قربان در مصلی جمعه عالیشهر

  • عید سعید قربان عید قربانی کردن نفس اماره می باشد

  • گزارش تصویری / برگزرای مراسم دعای روح بخش عرفه در مصلی جمعه عالیشهر

  • دولتمردان در این سنگر خدمت گذاری به مردم به این جا و مقامی که دارند به چشم نعمت به آن نگاه کنند و برای خود و طوایفشان کیسه دوزی نکنند

حسین بنجوئی
حسین بنجوئی
مسئول ستاد

مهرداد سرملی
مهرداد سرملی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا سیمی
رضا سیمی
مسئول امور جوانان
عصمت دشتبانی
عصمت دشتبانی
معاونت خواهران
احمد دولابی
احمد دولابی
معاونت اداری و پشتیبانی
احمد بحرانی راد
احمد بحرانی راد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محمد علی کمالی قادر
محمد علی کمالی قادر
معاونت سیاسی - اجتماعی