تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 40 : 21
  • شرایط ایجاد شده در خوزستان، تبعات اقتصادی بدی برای کشور دارد

  • مردم خوزستان منتظر پاسخ فوری دولتمردان بابت مشکلات اخیر هستند

  • طلاب مدافع حرم، مدال پر افتخاری در تاریخ روحانیت شیعه هستند

  • روحانیان در دفاع از حرم اهل بیت پیشتاز هستند