تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 16 : 22
  • آزادسازی کرکوک ضربه کوبنده‌ای به دشمنان بود

  • جای اعتبارات ملی برای برگزاری مراسم اربعین خالی است

  • اعتبارات استانی برای اربعین ‌کافی نیست

  • مردم اکثر کشورهای منطقه سپاه را مقدس می‌دانند

علیرضا علم
علیرضا علم
مسئول ستاد