تاريخ روز

چهارشنبه 1396/9/22 - 13 : 6
  • آزادی قدس با اعلام موضع ترامپ آسان تر شد

  • طلاب مدرسه امام خمینی در نجف اشرف معمم شدند

  • دوازدهمین آئین عمامه گذاری طلاب مدرسه ولیعصر اهواز

  • وهابیت در برابر اراده مردم پشیزی نیست/ بدون ولایت نفس کشیدن فایده ای ندارد

علیرضا علم
علیرضا علم
مسئول ستاد

رجبعلی امیری
رجبعلی امیری
معاونت فرهنگی و تیلبغی