تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 8 : 0
  • تجلیل از شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تعظیم ایام الله

  • آمادگی ستادنمازجمعه اهر برای عید قربان

صمد طایری
صمد طایری
مسئول ستاد

محمد حسنپور
محمد حسنپور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
ابوالفضل پیراهری
ابوالفضل پیراهری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین وحیدی اصل
حسین وحیدی اصل
معاونت سیاسی - اجتماعی
غلامرضا عبدالهی
غلامرضا عبدالهی
معاونت اداری و پشتیبانی
اعظم یارخواه
اعظم یارخواه
معاونت خواهران
رضا بهاری زندآبادی
رضا بهاری زندآبادی
مسئول امور جوانان