تاريخ روز

چهارشنبه 1397/2/5 - 48 : 23
  • خواسته مردم از ریس جمهور محترم

  • فروش لوازم تحریر فرهنگی و اسلامی

  • یازده ذی القعده

  • موضوع پتروشیمی بخش آبپخش

محمد مهرآوران
محمد مهرآوران
مسئول ستاد

باقر کازرونی
باقر کازرونی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
علی دهقان
علی دهقان
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حجت الله آبسالان
حجت الله آبسالان
مسئول امور جوانان
سید محمدتقی موسوی بصری
سید محمدتقی موسوی بصری
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی موسایی
مهدی موسایی
معاونت سیاسی - اجتماعی
فاطمه نظری
فاطمه نظری
معاونت خواهران