تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 6 : 4
  • امام بستگی به مقتضای زمان تصمیم گیری میکند

  • جایگاه ولایت از نگاه شیعه

  • هر کاری می کنید نفع مردم را در نظر بگیریدنه منافع شخصی.

  • ظیفه مردم اطاعت از امام است

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
طیبه موسوی
طیبه موسوی
معاونت خواهران
مرتضی محمدی
مرتضی محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی