تاريخ روز

دوشنبه 1396/11/2 - 41 : 4
  • شما مایه برکت شهر هستید.

  • پاسخ مردم

  • راهپیمایی 9 دی

  • تقارن نهم دی و شهادت حضرت معصومه پیام مهمی دارد

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
آسیه ابراهیمی وقار
آسیه ابراهیمی وقار
معاونت خواهران
مرتضی محمدی
مرتضی محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین باقری
حسین باقری
مسئول امور جوانان
حسن شجاعی
حسن شجاعی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سیدعبدالرسول حسینی
سیدعبدالرسول حسینی
معاونت اداری و پشتیبانی