تاريخ روز

سه شنبه 1396/8/30 - 52 : 3
  • با معرفی امام پس از پیامبر، منافقین نا امید شدند

  • قتل عام قومیتی در میانمار

  • ریزش ها و رویش ها در اسلام زیاد بوده است

  • ریشه همه اخلاق تقوا است.

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
آسیه ابراهیمی وقار
آسیه ابراهیمی وقار
معاونت خواهران
مرتضی محمدی
مرتضی محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین باقری
حسین باقری
مسئول امور جوانان
حسن شجاعی
حسن شجاعی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سیدعبدالرسول حسینی
سیدعبدالرسول حسینی
معاونت اداری و پشتیبانی