تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 10
  • لزوم حضور بیشتر مردم در نماز جمعه

  • مردم گوش به فرمان امام خود بودند.

  • قاری و موذن باید قدر خود را بداند.

  • نماز جمعه

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
طیبه موسوی
طیبه موسوی
معاونت خواهران