تاريخ روز

شنبه 1397/2/1 - 33 : 9
  • جشن بزرگ عیدمبعث درشهرآبدان برگزارشد

  • بیماری ها امتحانات الهی هستند

  • جلسه ستادبرگزاری جشن نیمه شعبان دردفترامام جمعه آبدان برگزارشد.

  • تنها کسانی که پیامبر اسلام را قبول کنند و تبعیت کنند رستگارند

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
آسیه ابراهیمی وقار
آسیه ابراهیمی وقار
معاونت خواهران
مرتضی محمدی
مرتضی محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین باقری
حسین باقری
مسئول امور جوانان
حسن شجاعی
حسن شجاعی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
سیدعبدالرسول حسینی
سیدعبدالرسول حسینی
معاونت اداری و پشتیبانی