تاريخ روز

جمعه 1396/3/5 - 55 : 18
  • ظیفه مردم اطاعت از امام است

  • خطبه های نماز جمعه

  • نیاز های انسان در قران است.

  • انقلابی بودن مهمترین ملاک است

ابراهیم درویشی
ابراهیم درویشی
مسئول ستاد

محمد بحرینی
محمد بحرینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
طیبه موسوی
طیبه موسوی
معاونت خواهران
مرتضی محمدی
مرتضی محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی