ستادهای نمازجمعه کل کشور  

 
آذربايجان شرقی
آذربايجان غربی
اردبيل
اصفهان
البرز
ايلام
بوشهر
تهران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
لرستان
مازندران
مرکزي
هرمزگان
همدان
چهارمحال و بختياري
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکلويه و بوير احمد
گلستان
گيلان
يزد