- کد خبر: 20315130 تاریخ ایجاد: 11:43
جمع آوری کمک هابرای خانواده های نیازمند شهرستان کنارک
تصویر خبر
جمع آوری کمک هابرای خانواده های نیازمند شهرستان کنارک ازطرف مسئول فرهنگی خواهران ستادنمازجمعه خانم نجفی

Sabz Map  

 

 

تاریخ ایجاد: 10:16
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
انتخاب ستادهای نمونه سال92
تصویر خبر
انتخاب ستادهای نمونه سال92