محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 326.
از 17
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 7791803 خطبه (صوتی) دوم نمازجمعه دوم تیر ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/4/3 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7791469 خطبه (صوتی) اول نمازجمعه دوم تیر ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/4/3 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7791340 اقامه نمازجمعه دوم تیر ماه به امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/4/3 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7668922 سخنرانی شب21 ماه رمضان شهرقاضی توسط امام جمعه شهر چندرسانه ای 1396/3/27 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7668742 خطبه (صوتی) دوم نمازجمعه26خرداد ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/27 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7668513 خطبه (صوتی) اول نمازجمعه26خرداد ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/27 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7668143 معرفی کتاب پرسمان قرانی کودک درنمازجمعه26خرداد شهرقاضی چندرسانه ای 1396/3/27 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7668044 اقامه نمازجمعه26خرداد96 به امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/27 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7572677 خطبه صوتی دوم نمازجمعه19خردادشهرقاضیبه امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/21 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7572619 خطبه (صوتی) اول نمازجمعه19خرداد ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/21 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7572576 معرفی به پسرم: وصیت نامه امام علی (علیه السلام ) به فرزندش امام حسن (علیه السلام ) نامه 33 نهج البلاغه درنمازجمعه19خردادشهرقاضی چندرسانه ای 1396/3/21 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7572540 سخنرانی امام جمعه شهرقاضی درمراسم یاد امام وشهدا14خرداد چندرسانه ای 1396/3/21 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7572479 اقامه نمازجمعه19خرداد96 به امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/21 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7479638 معرفی کتاب زندگی به سبک روح الله درنمازجمعه 12خردادشهرقاضی چندرسانه ای 1396/3/15 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7479594 خطبه صوتی دوم نمازجمعه12خردادشهرقاضیبه امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/15 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7479557 خطبه (صوتی) اول نمازجمعه12خرداد ماه 96شهرقاضی توسط حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/15 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7479515 اقامه نمازجمعه12خرداد96 به امامت حاج آقاشریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/15 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7341473 خطبه (صوتی) دوم نمازجمعه 5خردادماه شهرقاضی توسط حاج آقا شریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/6 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7341424 خطبه (صوتی) اول نمازجمعه 5خردادماه شهرقاضی توسط حاج آقا شریعتی نژاد چندرسانه ای 1396/3/6 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
شناسه: 7341331 معرفی کتاب آداب روزه ‌داری احوال روزه ‌داران از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی درنمازجمعه5خردادشهرقاضی چندرسانه ای 1396/3/6 خراسان شمالی - ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
نتيجه نمايش 1 - 20 از 326.
از 17

Sabz Map