محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 499.
از 25
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 7319163 خطبه های نماز جمعه خورموج 29 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/3/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7303691 خطبه های نماز جمعه خورموج 29 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/3/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7303649 خطبه های نماز جمعه خورموج 29 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/3/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7297580 فایل صوتی خطبه دوم 29 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7297529 فایل صوتی خطبه اول 29 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7293818 فایل صوتی خطبه دوم 22 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/1 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7293588 فایل صوتی خطبه اول 22 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/1 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7293434 فایل صوتی خطبه دوم 15 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/1 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7293280 فایل صوتی خطبه اول 15 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/3/1 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 7282376 خطبه های نماز جمعه خورموج 29 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/31 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7276539 خطبه دوم مورخه22/02/1396 امام جمعه برازجان در خطبه های نماز جمعه این هفته از عملکرد هیأت نظارت در انتخابات شوراها به شدت انتقاد کرد : تأیید هیأت نظارت بدون توجه به سوابق افراد ، موجب ورود افراد ناسالم به شوراها می گردد . چندرسانه ای 1396/2/31 بوشهر - ستاد نماز جمعه برازجان (دشتستان)
شناسه: 7276499 خطبه اول مورخه22/02/1396 امام جمعه برازجان در خطبه های نماز جمعه این هفته از عملکرد هیأت نظارت در انتخابات شوراها به شدت انتقاد کرد : تأیید هیأت نظارت بدون توجه به سوابق افراد ، موجب ورود افراد ناسالم به شوراها می گردد . چندرسانه ای 1396/2/31 بوشهر - ستاد نماز جمعه برازجان (دشتستان)
شناسه: 7266186 فایل صوتی خطبه های نمازجمعه بندر دیّر96/2/29 چندرسانه ای 1396/2/30 بوشهر - ستاد نماز جمعه بندر دير
شناسه: 7265949 بیکاری یک دغدغه ملی است چندرسانه ای 1396/2/30 بوشهر - ستاد نماز جمعه اهرم (تنگستان)
شناسه: 7244370 خطبه های نماز جمعه خورموج 22اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/29 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7244105 خطبه های نماز جمعه خورموج 22اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/29 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7223112 خطبه های نماز جمعه خورموج 22 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 7219445 خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه 22 اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه اهرم (تنگستان)
شناسه: 7219411 خطبه اول نماز عبادی سیاسی جمعه 22اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه اهرم (تنگستان)
شناسه: 7184426 فایل خطبه های نمازجمعه بندر دیّر96/2/22 چندرسانه ای 1396/2/23 بوشهر - ستاد نماز جمعه بندر دير
نتيجه نمايش 1 - 20 از 499.
از 25

Sabz Map