محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 498.
از 25
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 6954351 فایل صوتی خطبه دوم 1 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/2/6 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6954213 فایل صوتی خطبه اول 1 اردیبهشت ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/2/6 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6953940 فایل صوتی امام جمعه کنگان در خطبه های نماز جمعه 25 فروردین پیرامون سفر ریاست جمهوری به شهرستان کنگان چندرسانه ای 1396/2/6 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6953846 فایل صوتی امام جمعه کنگان در خطبه های نماز جمعه 25 فروردین پیرامون تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و شورای اسلامی چندرسانه ای 1396/2/6 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6935869 خطبه های نماز جمعه خورموج اول اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/4 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6935772 خطبه های نماز جمعه خورموج اول اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/4 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6925400 خطبه های نماز جمعه خورموج اول اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6925350 خطبه های نماز جمعه خورموج اول اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/3 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6913700 خطبه های نماز جمعه خورموج دوم اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6913614 خطبه های نماز جمعه خورموج دوم اردیبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6909087 فایل صوتی خطبه های نمازجمعه بندر دیّر96/2/1 چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه بندر دير
شناسه: 6905684 امام جمعه سیراف :هر کس بخواهد نظام مقدس جمهوری اسلامی را تهدید کند نیروهای مسلح ما بالاخص سپاه عزیز چنان پاسخ دندان شکنی به او خواهند داد که درس عبرتی برای دیگران شود. چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه سيراف
شناسه: 6897633 خطبه دوم نماز دشمن شكن جمعه 1 ارديبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه اهرم (تنگستان)
شناسه: 6897501 خطبه اول نماز دشمن شكن جمعه 1 ارديبهشت 96 چندرسانه ای 1396/2/2 بوشهر - ستاد نماز جمعه اهرم (تنگستان)
شناسه: 6864832 فایل صوتی خطبه دوم 25 فروردین ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/1/29 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6864409 فایل صوتی خطبه اول 25 فروردین ماه 96 کنگان چندرسانه ای 1396/1/29 بوشهر - ستاد نماز جمعه كنگان
شناسه: 6821024 خطبه های نماز جمعه خورموج بیست و پنج فروردین96 چندرسانه ای 1396/1/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6820982 فایل صوتی خطبه های نمازجمعه بندر دیّر96/1/25 چندرسانه ای 1396/1/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه بندر دير
شناسه: 6820869 خطبه های نماز جمعه خورموج بیست و پنج فروردین96 چندرسانه ای 1396/1/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
شناسه: 6820727 خطبه های نماز جمعه خورموج بیست و پنج فروردین 96 چندرسانه ای 1396/1/26 بوشهر - ستاد نماز جمعه خورموج (دشتي)
نتيجه نمايش 1 - 20 از 498.
از 25

Sabz Map