محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

11 نتيجه يافت شد.
از 1
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 2654610 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/03/28 چندرسانه ای 1395/3/30 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2641729 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/03/21 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2640668 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/02/10 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2640458 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/02/24 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2640265 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/03/28 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2394698 خطبه های نماز جمعه ارومیه - 95/02/31 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2327398 خطبه های نماز جمعه ارومیه - 95/02/24 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2151166 سخنران قبل از خطبه ،جناب آقای اصغر زاده رئیس شورای اسلامی استان چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2150923 خطبه های نماز جمعه ارومیه - 95/02/10 چندرسانه ای 1395/2/12 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2081376 سخنران قبل از خطبه های این هفته حجت الاسلام والمسلمین حسین خانی 2 اردیبهشت سال95 چندرسانه ای 1395/2/4 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
شناسه: 2076089 فایل صوتی خطبه های نماز جمعه ارومیه 95/02/03 چندرسانه ای 1395/3/29 آذربایجان غربی - ستاد نماز جمعه ارومیه
11 نتيجه يافت شد.
از 1

Sabz Map