محدوديت زماني
آخرين مطالب
هفته گذشته
ماه گذشته
سال گذشته
از تاريخ
birthDate

لغايت تاريخ
birthDate

نتيجه نمايش 1 - 20 از 51.
از 3
شناسه محتوا عنوان ساختار تاريخ ویرایش content-pic org-name
شناسه: 4986767 تودیع و معارفه مسئول جدید ستاد اقامه نمازجمعه شهر بنجار انتصابات 1395/11/3 - سیستان و بلوچستان
شناسه: 4985017 تودیع و معارفه مسئول جدید ستاد اقامه نمازجمعه شهر علی اکبر انتصابات 1395/11/3 - سیستان و بلوچستان
شناسه: 4974462 انتصاب مسئول جدید ستاد نماز جمعه فارسان انتصابات 1395/11/3 - چهار محال بختیاری
شناسه: 4675828 مسئول جدید ستاد نماز جمعه بروجن انتصابات 1395/10/20 - چهار محال بختیاری
شناسه: 4644833 تودیع و معارفه مسئول جدید ستاد اقامه نمازجمعه زهک انتصابات 1395/10/20 - سیستان و بلوچستان
شناسه: 4641704 آقای مهدی رمضانی انتصابات 1395/10/20 - خراسان شمالی
شناسه: 4492935 خراسان شمالی انتصابات 1395/10/20 - خراسان شمالی
شناسه: 4350145 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه بخش چوار استان ایلام انتصابات 1395/10/20 - ایلام
شناسه: 4306063 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه چوار استان ایلام انتصابات 1395/10/20 - ایلام
شناسه: 4288329 محمد علی خراسانلو انتصابات 1395/9/20 - مدیریت ستادها
شناسه: 4195753 حجت الاسلام والمسلمین ایمان فراهانی انتصابات 1395/9/17 - مرکزی
شناسه: 4175865 مصطفی ذوقی احسان انتصابات 1395/9/17 - همدان
شناسه: 3981622 حجت الاسلام علیرضا جهانی انتصابات 1395/9/17 - سمنان
شناسه: 3981050 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه کلاته رودبار استان سمنان انتصابات 1395/10/20 - سمنان
شناسه: 3937679 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه دامغان انتصابات 1395/8/8 - سمنان
شناسه: 3369430 مسئول ستادنمازجمعه آشخانه انتصابات 1395/6/14 - خراسان شمالی
شناسه: 3368922 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه ایوانکی انتصابات 1395/6/9 - سمنان
شناسه: 3367084 انتصاب مسئول ستاد نماز جمعه درجزین انتصابات 1395/6/9 - سمنان
شناسه: 2928140 مسئول جدید ستاد نماز جمعه شهر وردنجان منصوب گردید انتصابات 1395/5/11 - چهار محال بختیاری
شناسه: 2694788 معرفی مسئول جدید ستاد نماز جمعه کوهدشت انتصابات 1395/4/12 - لرستان
نتيجه نمايش 1 - 20 از 51.
از 3

Sabz Map